Mokro i wieje – Sklep z odzieża outdoorową

Regulamin Sklepu Internetowego "Mokro i Wieje"

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym „Mokro i Wieje” prowadzonym przez firmę Mokro i Wieje Marcin Murmyło (NIP: 7661852525, REGON: 300663837, adres: KRZYŻÓWKI 11/86, 03-193 WARSZAWA, e-mail: sklep@mokroiwieje.pl, nr telefonu: 517171181), zwanej dalej „Sprzedawcą”.

2. Klient, dokonując zakupów w sklepie „Mokro i Wieje”, akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

II. Zamówienia i Płatności

1. Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu „Mokro i Wieje”.

2. Płatności za zamówienia obsługiwane są za pośrednictwem bramki płatniczej CashBill.

III. Dostawa

1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich InPost oraz DPD.

2. Koszty dostawy są uwzględniane podczas składania zamówienia i zależą od wybranej formy dostawy oraz miejscowości dostawy.

IV. Reklamacje

1. Klient ma prawo do reklamacji produktów w przypadku wad fabrycznych lub uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy.

2. Reklamacje należy składać na adres e-mail: sklep@mokroiwieje.pl w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.

V. Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe Klientów są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności sklepu „Mokro i Wieje”.

VI. Postanowienia Końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu „Mokro i Wieje” w dowolnym momencie.

2. Każda zmiana regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej sklepu „Mokro i Wieje”.

3. Wszelkie spory wynikłe z zakupów w sklepie „Mokro i Wieje” będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem [data], z zastrzeżeniem postanowień pkt. VI ust. 1.

Scroll to Top