Mokro i wieje – Sklep z odzieża outdoorową

Polityka Zwrotów

I. Ogólne Postanowienia

1. Niniejsza Polityka Zwrotów określa zasady i procedury związane z możliwością zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym „Mokro i Wieje” prowadzonym przez firmę Mokro i Wieje Marcin Murmyło (NIP: 7661852525, REGON: 300663837, adres: KRZYŻÓWKI 11/86, 03-193 WARSZAWA, e-mail: sklep@mokroiwieje.pl, nr telefonu: 517171181), zwanej dalej „Sprzedawcą”.

2. Klient, dokonując zakupów w sklepie „Mokro i Wieje”, akceptuje niniejszą Politykę Zwrotów i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

II. Prawo do Zwrotu

1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionych produktów bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

2. Zwrot może obejmować wszystkie zakupione produkty lub ich część.

3. Produkt musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, nieużywanym, w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem dokumentów (faktura, dowód zakupu).

III. Procedura Zwrotu

1. Aby dokonać zwrotu, Klient powinien skontaktować się z Obsługą Klienta pod adresem e-mail: sklep@mokroiwieje.pl i zgłosić swoją intencję zwrotu.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Obsługa Klienta udzieli dalszych instrukcji dotyczących procesu zwrotu.

3. Koszty zwrotu ponosi Klient.

IV. Zwrot Środków

1. Po przyjęciu i zatwierdzeniu zwrotu, Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę odpowiadającą wartości zwracanych produktów. Zwrot środków następuje za pośrednictwem bramki płatniczej CashBill na konto, z którego dokonano płatności.

V. Wyjątki

1. Niektóre produkty, takie jak produkty na zamówienie lub produkty oznaczone jako „niepodlegające zwrotowi”, nie podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Postanowienia Końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Zwrotów w dowolnym momencie.

2. Każda zmiana Polityki Zwrotów zostanie ogłoszona na stronie internetowej sklepu „Mokro i Wieje”.

3. Wszelkie spory wynikłe z procedury zwrotu będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

4. Polityka Zwrotów wchodzi w życie z dniem 23.09.2023r, z zastrzeżeniem postanowień pkt. VI ust. 1.

Scroll to Top